banner

Davet

Değerli meslektaşlarımız,


Geleneksel olarak iki yılda bir yaptığımız Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 2021 yılında pandemi nedeniyle yapılamamıştı ve bu kongreyi 2022 yılında gerçekleştirdik. Pandemi sonrası çok doyurucu bir kongre yaşadığımızı hepiniz hatırlarsınız. Kongre takviminde eski ritmi yakalayabilmek için 2023 yılındaki kongreyi zamanında yapma kararını verdik. İzmir’in ulaşım kolaylığı ve çevredeki sosyal imkânların zenginliği her zaman katılımcılar açısından cazip bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu toplantıyı da yine İzmir’de ve aynı otelde gerçekleştireceğiz.


Kongrenin ana konusu “Omurgada Deformite” olacak. Omurga deformitesini her açıdan ele alıp multidisipliner bir bakış açısıyla katılımcılara sunmak en temel amacımız. Bu konuda ülkemizde ve dünyada önde gelen isimlerin verecekleri akademik katkılar sayesinde özellikle pediatrik deformite konusunda doyurucu bir eğitim sunacağımıza eminiz. Ayrıca programda SRS (Scoliosis Research Society)’in katkılarıyla yarım günlük bir sempozyum da yer alacak. Sempozyumda ‘Erken Başlangıçlı Skolyoz’ üzerine güncel bilgiler enine boyuna tartışılacak.


XV. Uluslararası Türk Omurga Kongresi’nde ayrıca birçok interaktif oturum bulacaksınız. Hepinizi, çok keyif alacağınıza inandığımız bu bilimsel faaliyete davet ediyoruz.


Mayıs ayında bir başka güzel olan İzmir’de, yeniden buluşmak dileğiyle.Prof. Dr. Erdal COŞKUN
Kongre Başkanı


Prof. Dr. Esat KITER
Kongre Başkanı

Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU


KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Dr. Erdal COŞKUN

Dr. Esat KITER


KONGRE SEKRETERLERİ

Dr. Ferhat HARMAN

Dr. Ömer ERŞEN


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Ömer AKÇALI
Dr. Turgut AKGÜL
Dr. Özkan ATEŞ
Dr. Mustafa ÇELİKTAŞ
Dr. Sedat DALBAYRAK
Dr. Ali DALGIÇ
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Yurdal GEZERCAN

Dr. Serdar KAHRAMAN
Dr. Deniz KARGIN
Dr. Fatih KESKİN
Dr. Abdullah MERTER
Dr. Metin ÖZALAY
Dr. Erkin SÖNMEZ
Dr. Alparslan ŞENKÖYLÜ
Dr. Yetkin SÖYÜNCÜ

* Soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜRK OMURGA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


BAŞKAN
Dr. Sedat DALBAYRAK


2. BAŞKAN
Dr. Murat BEZER


ÖNCEKİ BAŞKAN
Dr. Erdal COŞKUN


SEKRETER
Dr. Serkan ŞİMŞEK


SAYMAN
Dr. Turgut AKGÜL


ÜYELER

Dr. Erdal COŞKUN
Dr. Fatih KESKİN
Dr. Ferhat HARMAN
Dr. Alihan DERİNCEK
Dr. Gökhan DEMİRKIRAN
Dr. Serkan ERKAN

Ahmet Alanay
Ahmet Dağtekin
Ahmet Gürhan Gürçay
Ali Dalgıç
Ali Fahir Özer
Alpaslan Şenel
Alihan Derincek
Alpaslan Şenköylü
Azmi Hamzaoğlu
Can Koşay
Cumhur Kılınçer
Cüneyt Şar

Çağatay Öztürk
Deniz Konya
Emre Acaroğlu
Ender Köktekir
Fatih Keskin
Ferhat Harman
Gökhan Demirkıran
Haluk Berk
Kudret Türeyen
Mehmet Tezer
Meriç Enercan
Metin Özalay

Muharrem Yazıcı
Murat Hancı
Mustafa Onur Ulu
Nail Özdemir
Ömer Akçalı
Özkan Ateş
Safa Satoğlu
Serdar Kahraman
Serkan Erkan
Serkan Şimşek
Şeref Doğan
Turgut Akgül

Ufuk Talu
Uygur Er
Yetkin Söyüncü
Yurdal Gezercan
Charles Johnston (USA)
Paul Sponseller (USA)
Laurel Blakemore (USA)
Cumhur Öner (NLD)
Suken Shah (USA)
Ralf Stuecker (GER)

* Soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderim Son Günü: 24 Mart 2023


Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.


** Sadece İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Sunumlar Türkçe yapılabilir.


* Kabul edilen bildirinin kongre programında ve bildiri kitabında yer alabilmesi için SUNUCU YAZAR’ın kongre kaydını tamamlaması gerekmektedir.


* Sunucu yazar en fazla 2 bildiri sunabilir.


* Bildiri değerlendirmeleri tamamlanıp bildiri kabul mektubu gönderildikten sonra bildiriye yazar ekleme ve sunucu yazar değişikliği yapılamaz.Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Bilimsel Program

10.30-18.05 SRS WWC MEETING  
Session 1 Why is EOS a different animal? Moderators: Ufuk Talu
10.30-10.40 Welcome  
  Esat Kiter and Muharrem Yazici, Local Hosts  
  Laurel Blakemore, SRS Vice President  
10.40-10.50 Age specific classification and risk stratification: Why and how? Charles Johnston
10.50-11.00 Clinic evaluation: Spine is the tip of iceberg Esat Kiter
11.00-11.10 Growth is the 4th dimension of spine! Haluk Berk
11.10-11.20 MSK and spinal cord interactions: Effects and consequences Deniz Konya
11.20-11.45 Discussion  
Session 2 Can we win without spilling blood? Moderator: Alpaslan Şenköylü
11.45-11.55 Bracing is a good alternative for EOS Caglar Yilgor
11.55-12.05 What do we need for having a good cast for IEOS Gokhan Demirkiran
12.05-12.15 Serial casting for non-idiopathic, syndromic scoliosis  Charles Johnston
12.15-12.25 Is there no complication if there is no blood or pain? Conservative treatment free is of complications? Laurel Blakemore
12.25-12.35 How safe and reliable is multimodal neuromonitorization in young children? Serdar Kahraman
12.35-13.00 Discussion  
13.00-14.00 Lunch break  
Session 3 Trying to straighten a crooked spine by stretching it Moderator: Esat Kiter
14.00-14.10 Does being old require being out of date? Traditional GR at the MCGR era Ufuk Talu 
14.10-14.20 Is it time to dispose of the VEPTRs in stock? Is VEPTR still a good alternative for EOS in 2023? Laurel Blakemore
14.20-14.30 MAGEC is still magic? What happened to the rabbit in the hat  Alpaslan Senkoylu
14.30-14.40 Hidden cost of GFT: Do more harm than good Muharrem Yazici
14.40-15.05 Discussion  
Session 4 When the blind lead the blind:  Can biological tissue be guided by a metallic implant? Moderator: Ahmet Alanay 
15.05-15.15 Is the spine the good boy who walks the path shown to him?  Meric Enercan
15.15-15.25 Curve too rigid to be distracted, too large to be corrected by distraction Mehmet Balioglu
15.25-15.35 VBT: Is it the holy grail of EOS? Ahmet Alanay
15.35-15.45 Are we helpless in the face of mechanical and biological complications? Suken Shah
15.45-16.15 Discussion  
16.15-16.45 Coffee break  
Session 5 As if being very young wasn't already a problem.. Moderator: Haluk Berk
16.45-16.55 Neuromusculars with severe comorbidity Laurel Blakemore
16.55-17.05 Complex congenitals Azmi Hamzaoglu
17.05-17.15 Bone dysplasias Ralf Stuecker
17.15-17.25 Deformity as part of or as a result of the syndrome Paul Sponseller
17.25-17.35 Weak bone Suken Shah
17.35-17.55 Discussion  
Session 6 Neither fish nor fowl: Adding a new word to dictionaries  
17.55-18.05 Tweeners  Muharrem Yazici
  Adjourn  
18.15-18.25 Açılış Konuşmaları Sedat Dalbayrak
18.25-18.45 Açılış Konuşmaları Esat Kıter, Erdal Coşkun
18.45-19.15 Türk Omurga derneğinin kuruluşu ve gelişimi Emin Alıcı
08.00-09.00 Yılın Bildirileri Oturum Başkanları: Esat Kıter, Erdal Coşkun
09.00-10.00 Omurga Deformitesi Üzerine Oturum Başkanları: Esat Kıter, Erdal Coşkun
09.00-09.20 Hipokrattan bugüne deformite Sait Naderi
09.20-09.40 Deformite cerrahisinde nereden nereye geldik? Ömer Akçalı
09.40-10.00 Deformite cerrahisinde bu günden sonra. Muharrem Yazıcı
10.00-10.20 Kahve Arası  
10.20-12.00 Panel 1: Erişkin Deformite Oturum Başkanları: Cüneyt Şar, Alparslan Şenel
10.20-10.35 Vertebral kolonda deformiteyi tanımlamak ve dengeyi değerlendirmek Can Koşay
10.35-10.50 Erişkin deformite sınıflaması (SRS) Serdar Kahraman
10.50-11.05 Denovo skolyoz hakkında ne biliyoruz Mehmet Tezer
11.05-11.20 Erişkin deformite cerrahisinde risk faktörleri ve cerrahiye karar verme Deniz Konya
11.20-11.35 Cerrahide optimum planlama. Düzeltme mi dekompresyon mu? Sadece dekompresyon ne zaman? Kemal Koç
11.35-11.50 Erişkin deformitede pelvisi dahil etme çözüm mü, macera mı? Necdet Altun
11.50-12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Instructional Course Lectures I Oturum Başkanları: Muharrem Yazıcı, Erkan Kaptanoğlu
13.00-13.20 Redefining GFI indicatons from the 2023 standpoint Charles Johnston
13.20-13.40 Management of syndromic scoliosis with ligamentous laxity Paul Sponseller
13.40-14.10 The meaning and importance of SRS for the modern spinal deformity world: Contributions to date and future perspectives Laurel Blakemore
14.10-14.30 Discussion  
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Panel 4: Pediatrik Deformite I Oturum Başkanları: Ufuk Aydınlı, Mürteza Çakır
14.45-15.00 Pediatrik hastalarda matüritenin değerlendirilmesi Gökhan Demirkıran
15.00.15.15 Pediatrik spondilolizis ve listezis Süleyman Çaylı
15.15-15.30 Nöromuskuler skolyoz değerlendirme ve tanı Yetkin Söyüncü
15.30-15.45 Nöromuskuler skolyozda cerrahi prensipler Çağatay Öztürk
15.45-16.00 Nöromuskuler skolyoz risk faktörleri ve komplikasyon yönetimi Numan Karaaslan
16.00-16.15 Tartışma  
16.15-16.30 Kahve Arası  
16.30-18.00 Instructional Course Lectures II Moderators: Emre Acaroğlu, Onur Ulu
16.30-16.50 Management of cervical spine deformities in children Ralf Stuecker
16.50-17:10 2023 perspective in AIS: What have we achieved since Paul Harrington, and what are we failing at? Suken Shah
17.10-17.30 Deformity after traumatic or pathologic fractures Cumhur Öner
17:30-17.50 Management of degenerative deformities; current concepts İoannis Magras
17.50-18.00 Discussion  
10.00-10.20 Kahve Arası  
10.20-12.00 Panel 2: Gençler Olgular Üzerine Tartışıyor I/ En Öğretici Vakam Oturum Başkanları: Ömer Erşen, Mehmet Seçer
10.20-10.35 Olgu Sunumu İlhan Yılmaz
10.35-10.50 Olgu Sunumu Aliekber Yapar
10.50-11.05 Olgu Sunumu Ramazan Paşahan
11.05-11.20 Olgu Sunumu İsmail Daldal
11.20-11.35 Olgu Sunumu Ali Börekçi
11.35-11.50 Olgu Sunumu Barış Polat
11.50-12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Panel 3: Erişkin Deformite II / Spondilolistezis Oturum Başkanları: Tarık Yazar, Erkin Sönmez
13.00-13.15 Spondilolistezis etioloji ve sınıflama Onat Üzümcügil
13.15-13.30 Erişkin deformite ve degeneratif spondilolistezis Murat Kalaycı
13.30-13.45 Spondilolistezisde tedaviyi yönlendiren faktörler (yaş, tip ,bulgu) Akif Albayrak
13.45.14.00 Spondilolistezisde redüksiyon Şükrü Çağlar
14.00-14.15 Yüksek dereceli spondilolistesizte cerrahi tedavi prensipleri Ahmet Öğrenci
14.15-14.30 Tartışma  
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Panel 5: Gençler Olgular Üzerine Tartışıyor II/ En Öğretici Vakam Moderatör:Kamil Eyvazov, Ferhat Harman
14.45-14.55 Olgu Sunumu Tolga Akbıyık
14.55-15.05 Olgu Sunumu Recep Dinçer
15.05-15.15 Olgu Sunumu Murat Özcan Yay
15.15-15.25 Olgu Sunumu Bilge Kağan Yılmaz
15.25-15.35 Olgu Sunumu Arda Topçam
15.35-15.45 Olgu Sunumu Kadir Abul
15.45-15.55 Olgu Sunumu Uğur Yüzügüldü
15.55-16.05 Olgu Sunumu Sabri Güngör
16.05-16.15 Tartışma  
16.15-16.30 Kahve Arası  
16.30-18.00 Panel 6: Komplikasyonlar Oturum Başkanları: Abtullah Milcan, Murat Hancı
16.30-16.45 Major deformite cerrahisinde kanama yönetimi Ahmet Gürhan Gürçay
16.45-17:00 Deformite cerrahisinde IONP ve teknisyen, anestezist, cerrahın kriz yönetimi Mert Çiftdemir
17.00-17.15 Dural yaralanma yönetimi Kudret Türeyen
17:15-17.30 Visseral kompikasyonlar Murat Songür
17.30-17.40 Nörolojik komplikasyonların yönetimi Ayhan Attar
17.45-18.00 Tartışma  
10.00-10.20 Kahve Arası  
10.30-12.00 Workshop 1  
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.30 Serbet Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanları: Mustafa Erkan İnanmaz, Hüseyin Berk Benek
14.30-14.45 Ara  
14.45-16.15 Workshop 1  
16.15-16.30 Kahve Arası  
16.30-18.00 Serbest Bildiri Oturumu: 3 Oturum Başkanları: Cenk Soydan, Adem Yılmaz
08:30-10:15 Panel 7: Pediatrik Deformite II / Adölesan İdipatik Skolyoz Oturum Başkanları: Esat Kıter, Erol Öksüz
08.30-08.45 Etioloji ve patogenez. Yeni ne var? Şakir Ekşi
08.45-09.00 Sınıflama ve cerrahi planlama Ömer Akçalı
09.00-09.15 Selektif füzyon ve selektif füzyon dekompanzasyonu Ufuk Talu
09.15-09.30 Pediatrik omurgada hibrid enstrümantasyon Azmi Hamzaoğlu
09.30-09.45 Post operatif omuz dengesizliği? Murat Bezer
09.45-10.00 Enstrümantasyon üzerinden deformite düzeltme manevraları Alpaslan Şenköylü
10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 9: Pediatrik Deformite III / İdiopatik Skolyoz Oturum Başkanları: Ali Şehirlioğlu, Erhan Çelikoğlu
10.30-10.45 AIS de egzersiz programı Aliye Kapukıran Tosun
10.45-11.00 Brace tedavisinde temel prensipler Serkan Erkan
11.00-11.15 Jüvenil idiopatik skolyozda büyüme koruyucu tedavi prensipleri Metin Özalay
11.15-11.30 VBT endikasyon ve teknik Mehmet Aydoğan
11.30-11.45 VBT komplikasyonlar ve revizyon Çağlar Yilgör
11.45-12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.15 Instructional Course Lectures III Moderators: Ahmet Alanay, Hakan Emmez
13.00-13.20 Is it required fusion in the lumbar spinal stenosis with spondylolisthesis after decompression ? İoannis Magras
13.20-13.40 Technical notes on TL osteotomies Cumhur Öner
13.40-14.00 Controversies in sagittal plane alignment: Prediction&Planning Ahmet Alanay
14.00-14.15 Discussion  
14.15-14.30 Ara  
14.30-16.00 Panel 11: Genç Spinal Cerrahlara Tavsiyeler, Tecrübe Konuşuyor Oturum Başkanları: Mehmet Akif Kaygusuz, Ali Arslantaş
14:30-14:50 Omurga cerrahisinde öğrendiklerim Sedat Dalbayrak
14:50-15:10 Omurga cerrahisinde hatalardan kaçınma Mehmet Zileli
15:10-15:30 Omurga cerrahisinde merkezler ve kariyer planlama Emre Acaroğlu
15:30-15:50 Omurga cerrahisinde araştırma ve makale planlama Haluk Berk
15:50-16:00 Tartışma  
16.00-16.15 Kahve Arası  
16.30-18.00 Panel 13: Deformitede Osteotomiler Oturum Başkanları: Erol Yalnız, Sedat Çağlı
16.30-16.45 Osteotomi sınıflamaları ve endikasyonları Mutlu Çobanoğlu
16.45-17:00 Osteotomi planlaması: Hangi olguya hangi osteotomi ve nereye? Burak Akesen
17.00-17.15 Posterior kolon osteotomileri (Ponte &SPO) & Örneklerle uygulama Orkun Koban
17:15-17.30 PSO: Endikasyon ve cerrahi trikler Suat Canbay
17.30-17.45 VCR: Ne zaman gerekir? Nasıl yaparım? Meriç Enercan
17.45-18.00 Osteotomi komplikasyonları Kıvanç Olguner
18.00-18.15 Tartışma  
18.15-19.15 Genel Kurul  
08:30-10:15 Panel 8: Deformite cerrahisinde yeni ufuklar Oturum Başkanları: Ali Fahir Özer, Mehmet Çetinkaya
08.30-08.45 Deformite cerrahisinde endoskopinin yeri Hayati Aygün
08.45-09.00 MISDEF algoritması Mehdi Sasani
09.00-09.15 Deformite cerrahisi ve yapay zeka Deniz Kargın
09.15-09.30 Deformite cerrahisinde Navigasyon, VR ve robotik cerrahi Özkan Ateş
09.30-09.45 Deformite cerrahisinde dinamik stabilizasyon Tunç Öktenoğlu
09.45-10.00 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 10: Endoskopi Oturumu Oturum Başkanları: Hayati Aygün, İlyas Dolaş
10.30-10.45 Servikal/torakal diskektomi Ali Dalgıç
10.45.11.00 Lumbar transforaminal diskektomi Oğuz Karaeminoğulları
11.00-11.15 Lumbar interlaminar diskektomi Alihan Derincek
11.15-11.30 Lumbar dar danal dekompresyon ve füzyon Abdullah Merter
11.30-11.45 Endoskopinin sıra dışı vakalarda kullanımı Özkan Çeliker
11.45-12.00 Endoskopik omurga cerrahisinin komplikasyonları Hakan Sabuncuoğlu
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.15 Serbest Bildiri Oturumu 5 Oturum Başkanları: Alim Can Baymurat, İdris Sertbaş
14.15-14.30 Ara  
14:30-16:00 Panel 12: Konjenital Omurga Deformitesi I Oturum Başkanları: Mahir Gülşen, Hakan Karabağlı
14:30-14:45 Sınıflama çalışıyor mu? Doğal seyir tahmin edilebilir mi? Mustafa Çeliktaş
14:45-15:00 Cerrahi tedavide zamanlama ve planlama Tolga Ege
15:00-15:15 Spinal disrafizm anomalilerinde deformite yönetimi Tahsin Erman
15:15-15:30 Minimal deformiteli asemptomatik hastada Arnold Chiari, syringomiyeli ve tethered kord'a yaklaşım Onur Ulu
15:30-15:45 Kifektomi endikasyonları ve cerrahi teknikler Nail Özdemir
15:45-16:00 Tartışma  
16.00-16.15 Kahve Arası  
16.15-18.00 Panel 14: Kongenital Omurga Deformitesi II Oturum Başkanları: Erhan Sesli, Aslan Güzel
16:15-16:30 Oksipitoservikal bileşke deformiteleri Serkan Şimşek
16:30-16:45 Servikal konjenital deformiteler Yurdal Gezercan
16:45-17:00 Tortikollis Nusret Ök
17:00-17:15 Lumbo sakral geçiş anomalileri (Sakralizasyon, Lumbalizasyon) Şeref Doğan
17:15-17:30 Sakral agenezi Bekir Yavuz Uçar
17:30-17:45 Konjenital deformitelerde uygun cerrahi teknik seçimi Nurullah Ermiş
17:45-18:00 Tartışma  
18.15-19.15 Genel Kurul  
08.30-10.15 Serbest Bildiri Oturumu 3 Oturum Başkanları: Recep Dinçer, Mete Karatay
10.15-10.30 Kahve Arası  
10.20-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 4 Oturum Başkanları: Oğuzhan Gökalp, Özkan Tehli
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.15 Serbest Bildiri Oturumu 6 Oturum Başkanları: Vugar Nabi, Yahya Turan
14.15-14.30 Kahve Arası  
15.00-16.30 Workshop 2  
16.00-16.15 Kahve Arası  
16.15-17.15 Workshop 3  
18.15-19.15 Genel Kurul  
08.30-10.00 Panel 15: Kifoz-I / Scheuermann Oturum Başkanları: Şevki Erdem, Fatih Keskin
08.30-08.45 Adölesanda kifoz. Ne zaman postüral? Safa Satoğlu
08.45-09.00 Scheuermann hastalığı etioloji ve tanımlama ve tedavi endikasyonu Serhat Pusat
09.00-09.15 Scheuermann kifozunda cerrahi planlama ve teknik trikler Güçlühan Güçlü
09.15-09.30 Scheuermann kifozunda komplikasyon yönetimi Mustafa Erkan İnanmaz
09.30-09.45 Kifozda konservatif tedavi seçenekleri Ömer Erşen
09.45-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 17: Kifoz-II Oturum Başkanları: Bilgehan Tosun, İlker Solmaz
10.30-10.45 Konjenital kifoz Murat Öztürk
10.45-11.00 Posttravmatik kifoz Eralp Çetinalp
11.00-11.15 Laminektomi sonrası kifoz Hakan Somay
11.15-11.30 İatrojenik veya primer enfeksiyon sonrası kifoz yönetimi Turgut Akgül
11.30-11.45 Geriatrik hastalarda kifoz yönetimi Ender Köktekir
11.45-12.00 Tartışma
12.00 Kapanış  
08.30-10.00 Panel 16: Zor Hasta Oturum Başkanları: Teoman Benli, Cüneyt Temiz
08.30-08.45 İhmal edilmiş pediatrik deformitelerin yönetimi M Bülent Balioğlu
08.45-09.00 Revizyonun revizyonu…. ∞ Mesut Yılmaz
09.00-09.15 Parkinsonlu hastada deformite cerrahisi Zafer Orkun Toktaş
09.15-09.30 Romatolojik hastalıklarda (RA,AS) deformite cerrahisi Ender Ofluoğlu
09.30-09.45 Kalça problemli deformite hastası Mahir Gülşen
09.45-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Panel 18: Olgu Sunumu Oturumu Oturum Başkanları: Tuna Pehlivanoğlu, Ertuğrul Çakır
10.30-10.45 Erişkin deformite distal bileşke yetmezliği /sakrum vidası sorunları Serdar Akalın
10.45-11.00 Erişkin deformitede minimal cerrahi Zühtü Özbek
11.00-11.15 Yüksek dereceli spondilolistezis Emre Karadeniz
11.15-11.30 Nöromusküler skolyoz olgusu TBA
11.30-11.45 Komplike olgu 1 - Kalça, Diz, Bel Alper Gökçe
11.45-12.00 Komplike olgu 2 - Revizyonun revizyonunun revizyonu ∞ Ali Fatih Ramazanoğlu
08.30-10.00 Serbest Bildiri Oturumu 7 Oturum Başkanları: Engin Çetin, Tevfik Yılmaz
10.00-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Serbest Bildiri Oturumu 8 Oturum Başkanları: Safa Satoğlu, Ahmet Hilmi Kaya

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER


Kongre Tarihi ve Yeri :

Kongre, 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Wyndham Grand İzmir Otel’de gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları :

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılar, kongre sonrası oluşturulacak e-sertifika sistemi üzerinden giriş yaparak adlarına düzenlenmiş katılım sertifikasını PDF formatında indirebileceklerdir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler Abstractmodule Online Bildiri Modülü (www.spinecongress2023.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER


Otele Giriş ve Kurslar : 24 Mayıs 2023 – Çarşamba
Otelden Çıkış ve Kongre Bitişi : 27 Mayıs 2023 – Cumartesi
Kongrenin Başlangıcı : 25 Mayıs 2023 – Perşembe
Bildiri Gönderiminin Son Günü : 24 Mart 2023 – Cuma
Erken Kayıt – Konaklama Son Günü : 13 Ocak 2023 – Cuma

Wyndham Grand İzmir Otel


Deniz Kıyısında Lüks Dinlence

Ayrıcalıklı bir konumda olağanüstü deniz manzaraları ve seçkin spa

Şehrin en iyi yanlarının keyfine varın ve ardından kıyı şeridinden yükselen lüks odalarda rahatlayın. Ege Denizi manzaralı, İzmir'in kalbinde yer alan otel sizi, Anadolu'nun Kıyılarını görmeye davet ediyor.

Kapalı ve açık havuzları, Türk hamamı, fitness merkezi ve daha fazlasını içeren Qualitas Spa'da tam olarak dinlenmenin keyfine varın. 7 adet restoranımızdaki lezzetlerin tadına varın ve muhteşem manzaralar ile ücretsiz WiFi sunan 219 odamızdan birinde rahatlayın. 2500 metrekarelik alanda yer alan 10 adet etkinlik odamız hoş bir dekorasyon, deniz manzaraları ve modern teknoloji sunar.

Size en özenli hizmeti ve çevremizdeki gösterişli yerleri sunarak İzmir'deki konaklamanızı unutulmaz kılacaktır.

Otel, Havalimanı’da 28 km mesafededir.

Kayıt Bilgileri

KAYIT & KONAKLAMA PAKET FİYATLARI KONAKLAMALI KAYIT FORMU


Kongre otelinde yerimizde kalmamıştır. İlginize teşekkür ederiz.

KAYA THERMAL OTEL
Konaklamalı Kayıt Ücretleri
14 Ocak 2023 – 01 Nisan 2023 02 Nisan 2023 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Uzman 700 EURO 600 EURO 750 EURO 650 EURO
Asistan 550 EURO 450 EURO 600 EURO 500 EURO
Stand Açan Firma Temsilcisi 550 EURO 450 EURO 600 EURO 500 EURO
Stand Açmayan Firma Temsilcisi 750 EURO 650 EURO 800 EURO 700 EURO
Refakatçi 300 EURO

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;
* Konaklamalı kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir
* 24 Mayıs giriş, 27 Mayıs çıkış olmak üzere 3 gece konaklama
* İki Kişilik Odada Kişi Başı ücretlerin geçerli olabilmesi için her iki kişinin kongre katılımcısı olması gerekmektedir. Hekim, Firma Temsilcisi dışında katılım sağlayan refakatçiler (eş, çocuk vb.) için katılımcı tek kişilik oda ücretine ek olarak refakatçi farkı tahsil edilecektir.
* Açık büfe sabah kahvaltısı, kongre süresince alınacak çay-kahve molaları ve öğle yemekleri
* Açılış Kokteyli
* Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı
* Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı
* Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası
* Ege Kongre, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutarBanka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş.San.Tic.Ltd.Sti
Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)
EUR Hesap Numarası : 696593 IBAN : TR78 0006 4000 0023 4010 696593

Swift Code :ISBKTRIS (Yurt dışından yapılacak olan havalelerde Swift Kodu kullanılmaktadır.)


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.
KONAKLAMASIZ KAYIT ÜCRETLERİ KONAKLAMASIZ KAYIT FORMU


Kayıt Tipi 14 Ocak 2023 – 01 Nisan 2023 02 Nisan 2023 Sonrası
Uzman (Üye Olmayan) 6.000,00 TL 7.000,00 TL
Uzman (Üye)* 5.000,00 TL 6.000,00 TL
Asistan 4.500,00 TL 5.000, 00 TL
Stand Açan Firma Temsilcisi 5.000, 00 TL 5.500,00 TL
Stand Açmayan Firma Temsilcisi 7.000, 00 TL 8.000,00 TL

Konaklamasız kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;
* Konaklamasız kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir
* Kongre süresince alınan çay kahve molaları ve öğle yemekleri
* Açılış Kokteyli
* Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı
* Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı
* Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası


Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş.San.Tic.Ltd.Sti
Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)
TL Hesap Numarası : 973532 IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 9735 32


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.İPTAL KOŞULLARI

  • * İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
  • * 15 Mart 2023 tarihine kadar bildiren iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
  • * 15 Mart 2023’den sonra yapılacak iptallerde iade yapılmaz. İsim değişikliği yapılabilir
  • * Tüm iade işlemleri kongre bitiminde yapılacaktır.

İletişim